Đăng ký Membership

Các bạn thân mến

PlayUslt.com (tvbuslt.com) nhờ su đóng góp của anh chị em mới có thể tồn tại.

Các bạn cũng đã chú ý trang Web này không có quảng cáo lúc xem phim ( ads, pop up, virus ), Nên không có thu nhập để mướn các server lưu trữ tất cả bo phim, va tìm phim bản đẹp và lồng tiếng Us

Anh chị em cần gop chi phí mới xem được tất cả phim ở day,nếu không đăng ký chỉ xem, được 4 tập đầu mà thôi.

—————————–

Dear Sis, Bro

this website needs your contribution to survive.

You have also noticed that, this website does not have ads when watching movies (ads, pop up, virus), so there is no income money to pay servers to host all movies.

Bro and Sis need to spend the cost to see all episodes, if not registered, only watch the first 4 episodes.

Thanks You

Chú ý :

The password will be displayed instantly after payment. Don’t forget to save it. an e-mail with the password will be sent to your Paypal Email.

Mật khẩu sẽ được hiển ngay sau khi thanh toán. Đừng quên lưu nó. một e-mail với mật khẩu sẽ được gửi cho bạn.

Đăng ký :

10€ / 30 ngày

Đăng ký

90€ / 365 ngày

Đăng ký


My email for support.

tvbusltdotcom@gmail.com

 

* chúng tôi không tự động gia hạn, bạn có thể mua khi bạn muốn 

* please remember that, we do not charge you automatically ( auto renewal), you can purchase when you want ( manually)